علاوه بر نکات ضروری و قابل توجهی که در مقالات قبلی به آنها اشاره کردیم و مواردی که قرار شد پیش از خرید دوچرخه ثابت به آن توجه کنیم،از موارد مهم دیگر این است که قبل از خرید دستگاه حتما مدتی روی آن بنشینید و پدال بزنید تا از راحتی و مناسب بودن آن مطمئن شوید همچنین توجه کنید که استفاده از آن سر و صدای زیادی نداشته باشد.

پیدا کردن موقعیت مناسب نشستن بر روی دوچرخه ثابت نیاز به گذشت زمان دارد تا بدن فرم مناسب و راحتتر قرار گیری بر روی دستگاه را بیاموزد پس در این خصوص عجله نکنید.

استفاده از دوچرخه ثابت را جزء برنامه روزانه خود قرار دهید و به آن عادت کنید. ورزش کردن تنها زمانی برای بدن مفید و تاثیرگذار است که به صورتی منظم در برنامه روزانه وجود داشته باشد.

نکات ورزش با دوچرخه ثابت

گزینه‌های ورزش

همانطور که قبلاٌ هم گفته شد با استفاده از دوچرخه ثابت می توان میزان مقاومت پدال را تنظیم کرد و در شرایط سخت تر یا راحتتر تمرین را انجام داد، به این ترتیب شبیه ساز دوچرخه سواری در فضای بیرون از منزل را ایجاد میکنید. همچنین می توان مثل دوچرخه سواری واقعی با وضعیت های مختلفی پدال زد:

پدال زدن نشسته: به حالت نشسته می توانید با سرعت بالاتری پدال بزنید.

پدال زدن ایستاده: ایستادن بر روی دوچرخه و پدال زدن با مقاومت بالا ،یک تمرین استقامتی تر محسوب می شود.

پدال زدن معلق: در این حالت باسن روی زین به حالت معلق بوده و بازوهای شما به حالت نیمه باز است.

over the end: به‌ حالت ایستاده روی پدال‌ قرار بگیرید و بازو به صورت کاملاٌ بازشده بر روی فرمان باشد.

شما همچنین می توانید به صورت تركیبی این روش ها را در تمرینات خود استفاده کنید تا تنوع بیشتری در ورزش کردن شما ایجاد شود به این صورت هم لذت بیشتری در استفاده از دوچرخه ثابت می برید و هم به علت یکنواخت نشدن تمرین روند تاثیرگزاری آن بر بدن بهتر است.البته برای گرم و سرد کردن بدن در ابتدا و انتهای تمرین از وضعیت نشسته استفاده کنید و به آهستگی پدال بزنید و از بقیه حالتها در بخش های زمانی کوتاهتری استفاده کنید.